Sign in to follow this  
Can Sengul

Engelli Maaşı Nasıl Alınır?

Recommended Posts

2022 Sayılı Kanuna Göre

Özürlünün maaş almaya hak kazanabilmesi için, muhtaç, kimsesiz ve güçsüz olması gerekiyor.

• Başvuru formu (Kaymakamlığa bağlı mal müdürlüklerinden alınacak.)

• Malullük ve sakatlık aylığa bağlanacaklar için özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

• 3 adet belgelik fotoğraf ile bağlı bulundukları kaymakamlığa müracaat edilir.

• Müracaatın uygun olarak kabul edilmesinden sonra 3 aylık dönemler halinde peşin olarak mahalli maliye teşkilatlarından alınır.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan engelliler ; Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurarak aylık bağlanmasını sağlayabilirler.

Gerekli Evraklar;

• Dilekçe

• Mal bildirim beyanı

• Vukuatlı nüfus kayıt örneği

• Sağlık Kurul Raporu

• 2 adet vesikalık fotoğraf

• Fakirlik Kağıdı

• Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan maaş almadığını gösteren belge.

Bu belgeler hazırlanarak bağlı bulunan Defterdarlık, Malmüdürlükleri, Emekli Sandığı, Valilik veya Kaymakamlık makamlarına başvurulur.

Özürlü maaşı alanlar, sosyal güvencesi olan anne ve babanın vefatından sonra artık bu emeklilik maaşından da yararlanabilecekler.

(506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 69. maddesi)

Engelli maaşı için başvuru yapıldığında verilen 2022 kartı ile kişiler bedava devlet hastanelerinden muayene ve tedavi olabilirler.

Aylığı almakta olan aile reisinin aylığı; eşinin de bu aylığı hak etmesi halinde veya bu aylığı alma hakkına sahip biriyle evlenmesi durumunda %50 oranında artırılmaktadır. 2022 sayılı Yasaya göre aylıklar üç ayda bir peşin olarak alınır.

Aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkez Müdürlükleri aracılığı ile hak sahiplerine veya vekil yâda vasilerine ödenir.

Çalışma gücü kayıp oranı %40–69 arası olanların aylıkları 126 YTL

Çalışma gücü kayıp oranı %70 ve üstü olanların aylıkları 189 YTL

%70 üstü sakatlığı bulunan vatandaşlara, üç aylık maaş olarak, 567 YTL maaş verilmektedir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this