k@lpsizim_85

38 Bin Engelli Alınacak Ama....

Recommended Posts

38 Bin Engelli Alınacak Ama....

... 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek olan engelliler 16.09.2004 Tarih ve 25585 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre istihdam edilmektedirler.

Ancak adı geçen yönetmelik hükümleri nedeni ile engellilerin adil bir biçimde yarışması ve sınavlarda başarılı olmaları sağlanamamaktadır.

Engelliler camiası olarak adı geçen yönetmelikten doğan en önemli sıkıntılar şunlar olarak görülmektedir.

1- Yönetmeliğin Madde-6/c fıkrası ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları sınavları kendileri yaparlar’ hükmünü getirmiştir. Buna göre; engelli memur istihdam edecek her kam kurum ve kuruluşu kendi bulunduğu ilde sınav yapmaktadır.

Bu nedenle engelliler eğer sağlık ve mali durumları seyahate uygunsa il il sınavlara katılmak için seyahat etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar.

2- Yine ilgili yönetmeliğin aynı maddesi gereğince her kamu kurum ve kuruluşu sınav sorularını kendileri hazırlamaktadırlar. ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda dahi hatalı sorular çıkabilmekte iken engelli memur alım sınavlarında sorulacak soruları her kurumun kendisinin hazırlaması geçerli bir ölçme değerlendirme sağlayamamaktadır. Ve yönetmelikte herhangi bir soru dağılım %’si olmadığı için bazı kurumlar Matematik bazıları da Türkçe ağırlıklı sınav yapmaktadırlar. Oysa geçerli bir ölçme değerlendirme için sorulacak soruların alan bazında %’lerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.

Bu nedenlerle yapılacak olan engelli memur sınavlar, tercihler ve yerleştirmelerin Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmasını tüm engelli kamuoyu arzu etmektedir.

Kamudaki engelli personel istihdamının önünü açan yasal düzenlemeden sonra 38 Bin engellinin istihdam edileceği düşünülürse sınavlarla ilgili yapılacak olan yasal düzenlemelerin ve teknik işlemlerin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Kaynak: Memurlar.net Forumu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now