Sumeye

Kendini Tanıyan Rabbini Tanır

Recommended Posts

Mutlu olmak için asıl olması gereken, Allah'la olan arkadaşlığınızı artırmaktır. Bu arkadaşlık, dostluk ve sevgi arttıkça insan, mutluluk ve huzuru yakalayabilir.

semazen.jpgAksi takdirde malla, mülkle, evle, arabayla, çocukla, eşle, aşkla, iktidarla, mevkiyle mutluluğu bulacağını zannedenler yanılmışlardır. Mutluluk Allah'ı bilmek, tanımak, sevmek, her anını O'nunla yaşamakla elde edilebilir. Eğer O'na (cc) olan sevgi ve ilginin artmasıyla huzur ve mutluluk bulunacaksa bunun elde edilmesi için gereken aşamaları bilmek önemlidir. Bu yolun başlangıcında üç aşama vardır. Bu aşamalar şunlardır:

1. İnsanın bedeninden gelen kötü istek ve arzuları yenme aşaması: Bunun için yapılması gereken, içten gelen güçlü istek ve arzuların frenlenmesidir. Lüzumundan fazla, aşırı bedeni duyguların durdurulmasıdır. Bunun için çok yemeyi, içmeyi, uyumayı, boş konuşmayı sevme gibi bedeni davranış ve isteklerin bertaraf edilmesi, bunlara karşı savaşılması gereklidir. Her şeyin azı karar, çoğu zarardır. Bir kelime fazla laftan, bir lokma fazla yemekten, bir yudum fazla içmekten, bir dakika fazla uyumaktan kaçınmalıyız. Bunlar aslında sağlık ve bereketin de habercileridir.

2. Kendisini kınama, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyma, kendini hesaba çekme ve kötü özelliklerinden kurtulma aşaması: Agrasif ve saldırgan his ve davranışlardan uzaklaşılmalıdır. Bunlar yerinde ve doğru işlerde kullanılırsa sorun olmaz. Burada niyet ve kontrolün ruhta olması önemlidir. Yoksa bu his ve davranışların kontrolden çıkması, irademizin bunlara esir olması demektir.

3. Kötülüklerden arınma aşaması: Kibir, büyüklenme, kendini beğenme, ucub, kıskançlık, çekememe, kin gütme gibi bedeni ve kalbi problemlerden temizlenmelidir. Kendini eğitememiş, kalp kafa evliliğini yapamamış insanlar bu eylemlere meyilli olur. Kibirlenen ve büyüklenen insan zafiyetini anlayınca ne olur? Ya da kıskanan ve çekemeyen insan huzurlu olabilir mi? Kıskançlık ona hata ve dedikodu yaptırır. Kin güden, bedenî sağlığını da kaybeder, merhametini de. Affetmeyen, affedilmez. Kısacası kendini tanıyan, Rabb'ini tanır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now