zehra

Bedensel Engelliler İçin Öneriler....

Recommended Posts

1. Bedensel engelliler için yatırım yapacak sanayi kuruluşlarına, KOBİ'leri destekleme kapsamında ya da KOSGEB aracılığıyla kredi olanağı sağlanmalı.

2. İthal aparatlar kadar kaliteli ve kullanışlı aparat üretilmeli,

3. Devlet, kör amacı gütmeyen, üretici, yan-resmi bir kurumun oluşturulmasına önayak olmalı. Örne­ğin; mevcut kurumlardan birinin bünyesinde varolan atölyelerin gelişmesi sağlanabilir.

4. Ülke koşullarına ve insan boyutlarına uygun tekerlekli sandalye (çocuk ve büyük antropometrik ya­pılarına uyacak boyutlarda) tasarlanıp üretilmesi gereklidir. Türkiye'de bu yöndeki üretim talep üze­rine yapılmaktadır ve çok sınırlıdır.

5. Bu konuda deneyimli ülkelerin ürünleri ve yaklaşımları örnek alınabilir, Örneğin; Almanya, ABD ve İspanya gibi ülkelerdeki kurum ve yasalardan öğrenecek çok şey var.

6. Bedensel engellilerin yaş gruplarına göre tespiti yapılmalıdır,

7. Engelli çocuklar için özel eğitim kurumlan açılmalı ve hayatlarını rahat yaşayacaktan biçimde eği­tilmeleri sağlanmalıdır.

8. Engellilere uygun kent içi ulaşım araçlarının sayısı ve kalitesi yok denecek kadar sınırlıdır. Avrupa ve ABD'deki birçok kentte -örneğin, New York, Washington ve Münih'te- seyreden otobüs ve tramvay­lara engellinin kendi kendine binmesini sağlayan kapı ve mekanizmalar konması yasayla standart-

9. İlgili olduğumuz bedensel engelliler konusunda endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde - örneğin, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü- Tıp Fakülteleri ile işbirliği halinde, bedensel engelliler için bireysel ya da kurumsal düzeyde proje çalışmaları ve eğitim yapılmakladır. Bu tür projelerin yaşama ge­çirilmesi için kurumların üniversitelerle temasa geçmeleri gereklidir.

Ülkemizde bedensel özürlülere yönelik yasal düzenlemeler çok eksiktir. Bu yönde gerek mekânsal çev­reyle ilgili, gerekse kullanım araçları konusunda bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır,

l. Bedensel engellilere yönelik beceri geliştirme ve eğitim ortamları hazırlanmalı, Bu konuda devletin desteği ile bazı üniversiteler içinde bilgisayar vb. özel kurslar ya da ön lisans programlan düzenlene­bilir.

2. Engellilerin normal yaşama katılımını sağlayacak, eksikliklerim giderecek her türlü ofis ve iş görmeyle ilgili mesleki aracın tasarım ve üretimi mümkündür.

3. Bedensel engelliler sağlam insanlarla biramda yaşatacak önlemlerin yasal olarak alınması gereklidir. Bu da yaşadıkları ve barındıkları ev ve büro ortamlarında engelsiz bir çevrenin oluşturulmasıyla

• Banyo mekânlarının engelsiz olarak oluşturulması,

• Giriş ve çıkış rampaları ile ayrıntıların belirlenmesi,

• Mutfaklarda evye altları ve lavabo altlarına kolayca ulaşılabilmesi,

' Kapı ve pencereler için uygun kulp ve mekanizmalann sağlanması,

• Engellilere uygun küvet, lavabo, tuvalet ve oturmaya yardımcı aksam üretilmesi,

• Tekerlekli sandalyeye elverişli kapı ve geçitlerin yapılması,

• Konut, Ofis, üniversite, işyeri için özel tasarlanmış kadın erkek tuvaletlerinin ülke bina standartlarına konması,

• Telefon ahize ve kabinleri ile bina girişi, mutfak ve tiyatro gibi trafiği yoğun alanlarda özel rampa­lar ve asansörler engellilere göre de boyutlandırılmalı..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çok güzel bilgiler ama bunları uygulayan kısım çok az. Bunların olması için cezaların caydırı olması gerekiyor ve bizlerin haklarını araması gerekiyor..

Paylaşım için tşkler...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zehra seçim beyannamen dekilere ne denir.?Hepsi hayal gibi..

Oyum senindir..Umarım seçilirsinde..Bunları hayata geçirirsin..

Söylemlerini unutmazsın..!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now