Sign in to follow this  
Can Sengul

Burçlara Göre Hayatınızın Amacı...

Recommended Posts

Burcunuza göre hayatınızın amacı...

(Astroloji Dergisi'nden alıntı.)

KOÇ

Var olmak – Koç'un hedefi budur.

Koç dünyaya savaşçılık, canlılık ve hayatta kalma güdüsü ile silahlanmış

olarak gelir. Her türlü yıldırmaya, pürüze ve kuşkuya rağmen istek ve

iradenin üstün gelebilmesi yeteneğini temsil eder.

Dürüstlük, didişmecilik, heveslilik, bağımsızlık ve cesaret Koç'un

kaynaklarıdır. Boş teorilere kafa yormayan, gereksiz duygusal inceliklerle

vakit harcamayan, dışa dönük bir idealisttir.

Gelişimsel hedefleri; yaratmak, yenilikler ortaya koymak, ilerlemeyi,

öncülük etmeyi sağlayacak değişimi üretmektir. Stratejisi hemen eyleme

geçmektir. Koç tecrübesi yaşayan kişinin sürekli hissettiği "şu an"

düşüncesidir. Geçmişe dair bir kaygı taşımaz. Geleceğin neler getireceği ile

ilgilenmez, çünkü gelecek henüz yoktur. Ürettiği çok sayıda düşünceyi

uygulamakta gösterdiği isteklilik Koç'un sabırsızlığını ortaya çıkartır. Bu

sabırsızlık Koç'un gölgesini oluşturur. Hevesini kaybettiği anda yeni bir

projeye yönelir. Ancak ateş ettikten sonra nişan alma eğilimi nedeniyle

girişimlerini ve projelerini sonuçlandırma olasılığı düşük olur. Kaynağı

olan cesaret ve mücadeleyi yaşamdaki amacını gerçekleştırmek için

kullanamazsa ateşliliğini ilgisiz bir hedefe yöneltip işe yaramaz hale

gelebilir.

Öğrenmesi gereken; doyum için sabretmek, hiçbir çıkar gözetmeden yaratmak ve

gelişimine yardımcı gerilimlerden kaçmamaktır.

BOĞA

Huzuru bulmak ve onu korumak - Boğa'nın hedefi budur.

Dinginlik. Sınırsız bir karmaşıklık içinde yine de sade olmak.

Kavranamayacak kadar derinliğe sahip olmak, ancak bunun üzerinde konuşmaya

ihtiyaç duymamak.

Karmaşıklıktan kuşku duymak Boğa'nın kaynağıdır. İçgüdüsel bir şekilde,

kendi sessizliği ve sadeliğini bulabileceği ortamları arar. Sabit bir iş.

Güven veren ilişkiler ağı. Sonsuz bir pratiklikle kozasını örer. Doğal

olarak denge, güvenlik ve huzur sunan herhangi bir şeye ilgi duyar.

Boğa'nın stratejisi sonsuz sadeleştirmedir. Varoluşa ait melodramlar yoktur.

Sadece hayatın özüyle -sağlık, gerçek, aşk ve sessizlikle- başbaşa kalana

kadar ve buna sevgiyle karışık saygı duygusuyla yaklaşana kadar yaşamın

yavaş yavaş azalması vardır.

Boğa'nın gölgesi iç huzuru dışsal güvenceyle karıştırmaktır. Gerçekte içsel

güvenceden doğan huzuru aramasına rağmen, bunun dış dünyada yansıması olan,

para, varlıklar ve insanlararası deneyimsel-dengeyi saplantı haline

getirebilir. Bu yüzden inatçı, materyalist, günlük düzenini bozma korkusuyla

kendini sıkıntıdan patlatan biri haline gelebilir. Güvence zihinsel düzeyde

de bir hareketsizliğe dönüşebilir. İnatçılığı ve irade gücü gibi kaynaklar

gölge olarak esnek olmamayı, deneyimlere dar kalıplar içinde, hayal gücünden

yoksun tepkiler vermeyi doğurur.

Öğrenmesi gereken; harekete ve değişime gönüllü olmak, gelişim için esnek

olabilmektir.

İKİZLER

Hayret duygusuna erişmek - İkizler'in hedefi budur.

İkizler algılamak ve kendisini gözlemle tıka basa doldurmak için doğmuştur.

Her zaman hareket halinde bulunmalıdır. Uyanık bir akıl İkizler'in

temelidir.

Merak, yerinde duramamak, bunlar İkizler'in kaynaklarıdır. Fiziksel

canlılığı akılda da sürer, bu da ona bir başka kaynak sağlar: öğrenme,

anlama yeteneği. Bu hızlı zihinsel faaliyetler yargı ve mantık gücüne sahip

olmaya yönelik değildir. Ham algılamaya yöneliktir. Düşünmek değil, görmek

önemlidir. Sadece dünyaya şahit olmak ister.

İkizler'in ana stratejisi deneyimdir. Aynı anda birden fazla hayat yaşamak

onu tembellikten uzak tutar. Diğer insanların deneyimlerinden öğrenmek için

dinler. Açık fikirli ve şaşırmaya gönüllüdür.

Bilgiyi toplar, bağlantılar kurar ve yayar.

İkizler'in sürecinin aşırı hızlanması onun gölgesidir. Bu süreç

yüzeysellikle sonuçlanabilir. Tatsız gerçeklerle yüzyüze gelmeye zorlanırsa

bilgiyi yeniden yapılandırabilir. Ayrıca fazla yayılma, dağılma, sinirlilik

ve her şeyin sürekli krize dönüştüğü, anlamsız, heyecanlı ve kararsız yaşam

tarzı da söz konusudur. Aşırı yorgunluk, derinlikten yoksunluk ve nihayet

duygusal tükenme yaşayabilir.

Öğrenmesi gereken; durup biraz nefes almak, sırf "akıl bilgisi" ile

yetinmeden gönülden bir katılımda bulunmaktır.

YENGEÇ

Kusursuz duyarlılık - Yengeç'in hedefi budur.

Her ayrıntıyı hissetmek, hayatın uyumsuzluğunu görmek, her şeye rağmen

yaşamın sunduğu her şeyi sevmek, kabullenmek ve ona güvenmek. Tüm bunlar

Yengeç'in konularıdır.

Duyguların lisanını çok akıcı bir şekilde konuşması, iç dünyasının

zenginliği Yengeç'in kaynaklarıdır. Yengeç'te, subjektiflik ve duygusal

yoğunluk sonuna kadar açıktır. Stratejisi korunmaktır. Yengeç kabuğunda

saklanıp veya içine kapanıp güç toplayarak bu iç süreçlerini korumak

zorundadır. Şefkat ve ilgi Yengeç'in kendini koruma güdüsünden daha güçlü

özellikleridir.

Anaçlık, koruyucu olmak, yardımcı olmak sevginin güvenli bir çeşididir.

Radikal bir kendini koruma, güvenli sevgi önceleri iyidir, ama bir süre

sonra Yengeç'in cesaretini toplayarak kabuğundan çıkması -başka bir deyişle,

gerçekten sevme cesaretini bulması- gerekir. Böyle olduğunda aktif olarak

dünyayla bütünleşir. Önce kendi ruhunun sisli diyarlarını araştırmak için

kullanması gereken incelikli bakım sürecini -iyileştirici, yardımcı ve

rahatlatıcı rollerini- dünyaya aktarır.

Anaçlık Yengeç'in en yüksek ifade biçimi -aynı zamanda gölgesidir. İlişkide

olduğu insanlardaki hassasiyeti ve kederi kendine çekerek onların

kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Üstlendiği annelik rolünün

sonucunda kendisini, gereksinimlerini ve fırtınalı iç dünyasını affedicilik

ve anlayışlılık perdesi ile örtebilir. Diğer yandan güvenlik için

geliştirdiği savunmalar gelişiminin önünü keser.

Öğrenmesi gereken; kabuğundan sıyrılmak, açılabilmek, güvenmek ve sevgi için

riske girmektir.

ASLAN

Kendini ifade etmek - Aslan'ın hedefi budur.

İçsel durumunun dışsal sembollerini yaratmak. Sıcak, özgüvenli ve kendini

ifade eden bir tarzda dünyaya ait olduğunu hissetmek Aslan'ın konularıdır.

Yaratıcılık, tiyatrosallık, yaşam şevki: sevgi ve beğeni toplayan bir

performansın tüm unsurları Aslan'ın kaynaklarını oluşturur. Bütün geleneksel

yaratıcılık alanları Aslan'ın içsel dünyasını dışarı çıkarma kanallarıdır.

Oyunculuk, dans, hikaye anlatma, övgü alışverişi, hepsi de Aslan'ın

patikasında bulunur. Aslan dolaysız bir yaratıcı kulvar seçtiğinde daha iyi

parlar. Sahnede olmak, dikkat çekmek için güçlü bir istek söz konusudur.

Stratejisi içtenlik ve risk alabilmektir. Kendimizi bu stratejilere göre

ortaya koyar -ve bunun için alkışlanırsak- kendimizi güvenli, dünyadaki

yerimiz konusunda olumlu hissederiz. Hayat bize daha dostça ve zevkli gelir.

Bu Aslan'ın gelişimidir.

Aslan'ın gölgesi riski göze alıp kendini ortaya koyduğunda ve

alkışlanmadığında ortaya çıkar.

Bu durumda Aslan içine kapanır ve bir daha asla riske girmez. İnsanların

onayını alma arzusuyla kendisine ters düşse de "insanları memnun etme" ve

gösteri krizine kapılabilir. İçine kapanma, genellikle kibire ve egomaniye

yol açar. İkinci durumda ise gösteri hiçbir amaca hizmet etmeyen bir

patırtıya dönüşür. Duygusal ilişkilerinde gururu onu basit bir şekilde

sevgiyi istemekten alıkoyabilir. Arzuladığı ilgi ve onayı görmezse kalbi

kadar gururu da yaralanır.

Öğrenmesi gereken; kendi iç süreçleriyle ilgili somut kanıtları, dürüst,

yaratıcı, hesapsız bir şekilde ortaya koymak. Onaylanmaktan bağımsız güven

duygusunu geliştirmektir.

BAŞAK

Kusursuzluk - Başak'ın hedefi budur.

Kendi potansiyellerinin en üst, en arıtılmış düzeyine çıkmaktır. Hangi

doruğa ulaşırsa ulaşsın hedefi daha yukarıdır. Saflık, doyum, anlam içerme,

zor işler ve ulaşılması zor hedefler Başak'ın konularıdır.

Başak'ın ana kaynağı kişisel dönüşüme (transformasyona) duyduğu açlık ve

mükemmellik duygusudur.

Gerçeklerle ilgili kılı kırk yaran, vicdanlı bir dürüstlüğü vardır. Mükemmel

ile gerçek arasındaki gerilim Başak'ın büyümesini hızlandırır, yönlendirir

ve onu değişime zorlar. Asla halinden memnun, kayıtsız değildir.

Repertuarında tembellik yer almaz. Kişisel önemini abartmaya karşı kendini

sigortalamış olması onu mütevazi yapar. Stratejisi hizmettir. Başak

kendisine içsel olarak bakar, parlatılabilecek özelliklerini bulur ve

pragmatik gerçekçiliğiyle yollar bularak bunları dünyaya sunar. Özen, dikkat

ve sabır gerektiren işler, sorumluluk duygusu, insanlara hizmet Başak'a çok

doğal gelir.

Gölgesi kaynağı olan kusursuzluk anlayışının çarpıtılmasıyla ortaya çıkan

sakatlayıcı ve yok edici öz eleştiridir. Bunu dış dünyaya eleştiricilik,

alaycılık ve çevresindeki herhangi bir şeye (veya her şeye) olumsuz bakarak

yansıtabilir.

Öğrenmesi gereken; kendisini affetmektir. Kendisini yargılama kapasitesini

kendisini olduğu gibi kabullenerek törpülemelidir. Aksi taktirde, sıkıcı bir

şüphe ve kendini kısıtlama çizgisine gider. İçsel bir eksikliğini özverili

davranarak saklama duygusundan kurtulmalıdır. Detaylarda kaybolmadan bütünü

görebilmesi için gerekli ile gereksizi ayırmasını öğrenmesi şarttır.

TERAZİ

Uyum - Terazi'nin hedefi budur.

Her sağlıklı Terazi davranışının altında -bilinçli veya bilinçsiz-

sakinleşmek amacı yatar. Gerilimi atmak, ortayı bulmak, sinirleri

yatıştırmak için Terazi adım adım hedefe doğru harekete geçer.

Terazi'nin kaynağı paradoks ve ikileme karşı yüksek toleransıdır. Tüm

bütünlerin birbirini tamamlayan yarımlardan oluştuğunun bilincinde

olmasıdır. Terazi her konunun iki yönünü de tartar. Karşıt felsefeler,

karşıt seçenekler - hepsini kabul eder. Ortayı arar ve dengeyi orada bulur.

İlişkiler bu burcun kendisini geliştirdiği alanlardır. Bu alandaki

stratejisi kibarlıktır. Kibarlık bir başkasını nasıl etkilediğimizin

algısıyla kısmen hareketlerimizi ayarlama kabiliyetidir veTerazi bu hünerle

doludur. Kaynaklarının ve stratejilerinin çarpıtılmasıyla Terazi'nin gölge

yönü ortaya çıkar. Akıl uçsuz bucaksızdır, iki olasılığı barındırabilir.

Ancak hayat daha dar kapsamlıdır. Terazi, günlük hayatta yol ayrımına

geldiginde seçim yapmak zorunda kalır. İkileme olan hoşgörüsü renksizliğe ve

kararsızlığa dönüşebilir. Nezaket sığ yüzeyselliğe ve gerçek çatışmalarla

açıkça yüzleşmemeye doğru çözülebilir. Terazi ilişkide sahte bir tatlılık,

sabır ve uysallık maskesi altında kendi bireyliğini tamamen bastırma

pahasına, mutlu bir uyum görüntüsü yaratabilir. Kendi gereksinimlerinin

izini kaybedecek kadar bir başkasının bakış açısını anlayıp benimseyebilir.

Öğrenmesi gereken; kendi özünden ödün vermeden kişisel özelliklerinden ödün

vermektir.

AKREP

Bilinçsizi bilinçliden ayırmak - Akrep'in hedefi budur.

Bütün sahteciliği yok edip, korkunun duvarları arasında saklananları açığa

çıkarmak.

En temel gerçeği veya hayatını dönüştürecek son kavrayışı aramak üzere

bilincinin derinliklerine dalmak.

Rahatlatıcı her yalanı, yatıştırıcı her yarı-doğruyu, her sahte pembe

tabloyu bozmaya, kendini tanımaya kesin bir şekilde kararlı ve keskin bir

akıl. Bunlar Akrep'in kaynaklarıdır. İçgüdüsel olarak kuşkucudur. "Ne

görürsem göreyim, gerçek bundan fazladır." Akrep bu içsel yolculukta

gölgelerin kapanına düşmezse araştırarak, hissederek içsel araziyi

algılayarak olgunlaşır ve derinleşir.

Stratejisi, sağlıklı şüphe ve kendinden bir adım uzaklaşıp perspektif

kazanmaktır.

Akrep bu içe bakış sırasında iki gölge arasında sıkışır: kendini çok fazla

tanımak veya çok az tanımak. Bunlardan birine yakalandığında bütün yoğunluğu

zehire dönüşür.

Kendini tanıma perspektifi kaybedecek kadar hızlı gelişirse, Akrep'in

buldukları bazen yüzleşebileceğinden çok fazla olur. Karmaşık, çözülemez bir

ruhsal durumla çökebilir. Kendini az tanıma da aynı oranda olumsuzdur.

Kendisi hakkında tatsız veya korkutucu bir şeyi kasıtlı olarak bilincinden

uzak tutmaya çalışabilir. Bir süre sonra, bilinçdışına itilen fakat ortadan

kaybolmamış kaygıların kaynağının izi silinip nedeni bilinmeyen bir

doyumsuzluğa dönüşür. Ve Akrep yanlış hedefe yönelir: para, güç, bir toz

taneciği barındırmayan ev.

Öğrenmesi gereken; yaşamın verdiği içsel vizyonu başkalarıyla mütevazi bir

şekilde paylaşmak, kendini aşırı ciddiye almaktan biraz vazgeçip kendine

gülebilmektir.

YAY

Hayatın anlamını keşfetmek - Yay'ın hedefi budur.

Yay'ın düşüncesi hayatımızın görünürdeki tüm gelişigüzelliğinin arkasında

müthiş bir Düzen olduğuna güvenmektir. Bu düzenin anahtarını deneyimle,

araştırmayla, günlük yaşamın akıl köreltici kalıplarını kırmaya istekli

olmakla bulur. Değişik düşünce biçimlerine açık kalma ihtiyacında olan

Yay'ın bunun için seçebileceği yöntemlerden biri yolculuktur. Böylelikle

kendisininkinin dışında kalan kültürlerle gönüllü, açıkkalpli ilişkiler

geliştirilebilir. Esas düşüncesi hem iç, hem de dış dünyanın ufuklarını

genişletmektir.

Yay'ın stratejisi, hayatı bir serüven gibi, güvence düşünmeden yaşamak ve

arkasına saklanmakta olduğunu farkettiği her fikir veya görüşü gönüllü

olarak bir kenara bırakmaktır.

Bu stratejiler için özgürlük zorunludur. Coşku, maceracılık, neşeli bir ruh

- bunlar Yay'ın kaynaklarıdır. Hemen uyum sağlayabilir, esnektir,

sıkıntılardan kolay kurtulabilir.

Bu kaynaklar Yay'ın aynı zamanda gölge yönünü açığa çıkartırlar. Pembe

gözlükleri, hevesleri ve tedbirsizliği ile bir çok bataklığa körlemesine

yürüyebilir. Her şeyi bildiğini sanmak, kibir, lütufkarlık, aşırı

iyimserlik, boyunu aşma ve yanlış değerlendirme yüzünden Yay bir anda

trajedinin burcuna dönüşebilir. Diğer gölgesi insan ilişkilerinde yaşanan

gerçek yakınlıktan kaçınmasında yatar. Bir göletin yüzeyinde sıçrayarak

ilerleyen bir taş gibi yaşamda kayarcasına ilerler ve ancak o kadar öğrenir.

Öğrenmesi gereken; yoğunluğu ve odaklanmayı sağlamak, öğrendiklerini

hazmetmek ve içselleştirmek, ilişkilerinde kendisini ortaya koymak, arayışın

zenginliği ve derinliği için paylaşmaktır.

OĞLAK

İnsanın doğası ile toplumsal kimliğini birleştirmek - Oğlak'ın hedefi budur.

Oğlak bütünlüğün sembolüdür. Görülmez kişisel öz ile gözle görülür toplumsal

tavrın birleşmesi Oğlak'ın gelişimsel hedefidir.

Oğlak toplum içindeki yerini oluşturabilmek için yenilgiler, belirsizlikler,

küçük kazançlarla geçen uzun zamanlar ve engellerle karşılaşır. Baskılara

dayanabilmek için iki kaynağa sahiptir: sabır ve öz disiplin. Diğer

burçların aksine, o bekleyebilir. Kararını verdikten sonra, baskılara

aldırmadan rotasını çizer. Hedefe erişmek için doğal duyguların kontrol

edilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Sakıncalı olan bunların tümüyle

bastırılabilir olmasıdır. Oğlak'ın diğer kaynağı içgüdüsel pratikliktir.

Hayallerin hayatındaki yeri o hayallerin gerçekleşebilmesi olasılığına

bağlıdır. En üstün anlamda zirveye tırmanmak ister. Kendisine saygısı zaten

vardır ve kim olduğunu bilmektedir.

Stratejisi erken gelişim dönemlerinde yalnız başına zaman geçirmektir.

Ardından toplumun var ettiği dünyaya girer. Tek hedefi vardır. Kendine doğal

geleni yapmak. Aldığı toplumsal rolde kendi özbenliğini ifade edebilmek.

Övgüye ve yergiye kayıtsız kalarak amacında ilerlemek.

Soğukkanlılığı ve duygularını kontrol altına alabilmesi aynı zamanda

Oğlak'ın gölgesidir. Kendisiyle ve asıl duygularıyla bağlantısı kesilirse,

kararlılığı duraksarsa, soğukkanlılığı çarpıtılır. Bu, dışarda olaylara ve

hayatın gelişmelerine duygusal tepkilerin bastırılması olarak gözlenir.

Oğlak buz gibi bir kayaya dönüşür. Bu gidişatın ilerisinde Oğlak diğer

gölgesiyle karşılaşır. Bu da doğal yalnızlığının yozlaşmasıdır. Yani

kimsesizlik. Hâlâ güçlüdür, ama artık kötü duyguları ve istekleri vardır.

Kendi yolunu kaybettiği için başkalarının yolunu saptamaya çalışır. Güç

peşine düşer. Tek amacı otoritesinin alanını genişletmektir. İçinde bulması

gereken saygı ve onayı dışarıda bulmaya çalışır. Kalbinin isteklerine

kulağını tıkar, ait olmadığı bir toplumsal rolün ve sorumlulukların kurbanı

olarak ölür.

Öğrenmesi gereken; umutsuzluğa ve hayalkırıklığına kapılmadan, korku dolu

düşünceleri bir tarafa bırakmaktır. Kendine özgü ve özel olan yolu bulup,

bunun için kendine güvenmek, yani kaderini bulup, onu kabullenmektir.

KOVA

Bireyliğin geliştirilmesi - Kova'nın hedefi budur.

Kova toplumun kendisiyle ilgili beklenti ve planlarını kendi gerçek

bireyliğinden ayırmak, kendi hayatını yaşama hakkını savunmak için hiç bir

desteğe ihtiyaç duymadan dünyanın önünde durmak ister.

Kova'nın kaynağı dehası ve inatçılığıdır. Deha yeniyi öğretilmeyen yollarla

düşünebilme yeteneğidir. Ve Kova bu yetenekle donatılmıştır. Farklı düşünür.

Ana akım dışındaki düşünce alanları onu mıknatıs gibi çeker. En ölümcül

düşmanı kabile içgüdüsüdür. Kova pederşahi hiyerarşilere karşı içgüdüsel bir

güvensizlikle doğar.

Tek stratejisi taviz vermeden kişisel özgürlüğünü ve bireyliğini korumaktır.

Kova kimse onunla aynı fikirde olmasa bile, seçimlerinin doğru olduğundan

emindir. Kendisine doğru uzanmış suçlayıcı parmaklara inatçılığı ile karşı

durur.

Aynı inatçılığı onun gölgesidir. Kendi hayatını biçimlendirmek konusunda

direneceğine, geleneksel rolü izler. Ve mevcut özgürlük duygularını daha

güvenli görünen arenalarda sergiler. Dahi yok olur. Diğer gölgesi olan

sembolik isyan başlar. Bireyliğini ve olağandışı deneyimler yaşama hakkını

savunacağına, bu enerjiyi anlamsız tuhaf davranışları savunarak harcar.

Bireyliği gelişmeyince bu eksantrikliklerin arkasına gittikçe daha çok

saklanır. Suni öz güvenine karşın, mesafeli, hatta belki soğuk gözlerin

altında boşluk ve kayıp bir insan bulunur.

Öğrenmesi gereken; gerçek gereksinmelerini ve dünyadaki gerçek amacını

belirlemek, kabul edilme arzusu ve sosyalleşme uğruna bireyliğinden taviz

vermeden kendini ifade etmektir.

BALIK

Kendini aşmak, farkındalık - Balık'ın hedefi budur.

Balık yaşamın dramaları karşısında kendini aşma, esinlenme ve sükunet

deneyimleme yönümüzü temsil eder. Balık burcu ruhsal deneyimler yaşamak,

fizikötesi dünyalara ulaşmak veya bir hapishane gibi gördüğü bedeninin

sınırlarından kurtulmak için büyük istek duyar.

Empati, duygudaşlık ve şefkat Balık'ın kaynaklarıdır. Balık'ta kişilik

esnektir. Değişken koşullara göre eğilir, bükülür ve akar. Başka insanları

anlamak, onlara şefkat duymak ona doğal gelir. Bu dünyanın değerlerine önem

vermez. Balık, dinleyen ve yargılamadan düşünen büyük spiritüel

danışmanların burcudur. Balık'ın amacına erişmek için yaşamımızın adımız,

rütbemiz ve seri numaralarımızdan fazlasını içermesi gerekir. Balık üstün

anlamda dünyayı gözlemlemek yerine, dünyayı gözlemleyen aklı gözlemler.

Balık'ın stratejisi dünyayı bırakmaktır. Yöntemi, objektif evrene inancı

yıkmak üzerinde yoğunlaşmıştır. Balık, yaratmak için bu kesinlikten

kurtulmalıdır. Balık "büyük kaçışın" burcudur. Dünyadan kaçışın değil, daha

ziyade güçlendirdiğimiz egolarımızın zulmünden kaçışın. Rekabetten uzak

durmak, yardıma hazır olmak, şefkat, merhamet - eğer Balık bu davranışları

geliştirebilirse, dünyasal varlıklarının iniş çıkışlarını, kaygılarını

olgunlukla, ağırbaşlılıkla izleyebilirse çok canlı ve uyarıcı bir hayat onun

gelişimsel hedefini destekler. Sadece olayların ve nesnelerin zihinden

bağımsız olduğu düşüncesinden kaçınması gerekir.

Balık objektif dünyadan subjektif dünyaya kaçtığında gölgesiyle karşılaşır.

Zihni hayaller, etkilenmeler seliyle ve ürkütücü duygu dalgalarıyla dolar.

Kendini aşma dürtüsünü ve bunu nasıl yapacağını şaşırır. Benliğinin

derinliğinden gelen bu patlamalar yaratıcılığa yönlendirilmezse gücünü

tüketir. Gerçeklerden kaçar. Bu kaçış bir ilham içermez. Sadece uyuşma ve

hissizleşme içerir. Her zorlukta geri döner. Zevklerinin içinde kendini

kaybeder. Ve kötü kaderinin kurbanı olduğu duygusu ile kendi zamanının

geleceği günü bekler.

Öğrenmesi gereken; net bir kimlik duygusu geliştirmek, hayal dünyasında

kaybolmadan, esinlerini objektif dünyada evrensel yaratıcılığa

dönüştürmektir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest wonderfully
OĞLAK

İnsanın doğası ile toplumsal kimliğini birleştirmek - Oğlak'ın hedefi budur.

Oğlak bütünlüğün sembolüdür. Görülmez kişisel öz ile gözle görülür toplumsal

tavrın birleşmesi Oğlak'ın gelişimsel hedefidir.

Oğlak toplum içindeki yerini oluşturabilmek için yenilgiler, belirsizlikler,

küçük kazançlarla geçen uzun zamanlar ve engellerle karşılaşır. Baskılara

dayanabilmek için iki kaynağa sahiptir: sabır ve öz disiplin. Diğer

burçların aksine, o bekleyebilir. Kararını verdikten sonra, baskılara

aldırmadan rotasını çizer. Hedefe erişmek için doğal duyguların kontrol

edilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Sakıncalı olan bunların tümüyle

bastırılabilir olmasıdır. Oğlak'ın diğer kaynağı içgüdüsel pratikliktir.

Hayallerin hayatındaki yeri o hayallerin gerçekleşebilmesi olasılığına

bağlıdır. En üstün anlamda zirveye tırmanmak ister. Kendisine saygısı zaten

vardır ve kim olduğunu bilmektedir.

Stratejisi erken gelişim dönemlerinde yalnız başına zaman geçirmektir.

Ardından toplumun var ettiği dünyaya girer. Tek hedefi vardır. Kendine doğal

geleni yapmak. Aldığı toplumsal rolde kendi özbenliğini ifade edebilmek.

Övgüye ve yergiye kayıtsız kalarak amacında ilerlemek.

Soğukkanlılığı ve duygularını kontrol altına alabilmesi aynı zamanda

Oğlak'ın gölgesidir. Kendisiyle ve asıl duygularıyla bağlantısı kesilirse,

kararlılığı duraksarsa, soğukkanlılığı çarpıtılır. Bu, dışarda olaylara ve

hayatın gelişmelerine duygusal tepkilerin bastırılması olarak gözlenir.

Oğlak buz gibi bir kayaya dönüşür. Bu gidişatın ilerisinde Oğlak diğer

gölgesiyle karşılaşır. Bu da doğal yalnızlığının yozlaşmasıdır. Yani

kimsesizlik. Hâlâ güçlüdür, ama artık kötü duyguları ve istekleri vardır.

Kendi yolunu kaybettiği için başkalarının yolunu saptamaya çalışır. Güç

peşine düşer. Tek amacı otoritesinin alanını genişletmektir. İçinde bulması

gereken saygı ve onayı dışarıda bulmaya çalışır. Kalbinin isteklerine

kulağını tıkar, ait olmadığı bir toplumsal rolün ve sorumlulukların kurbanı

olarak ölür.

Öğrenmesi gereken; umutsuzluğa ve hayalkırıklığına kapılmadan, korku dolu

düşünceleri bir tarafa bırakmaktır. Kendine özgü ve özel olan yolu bulup,

bunun için kendine güvenmek, yani kaderini bulup, onu kabullenmektir.

çok teşekürler canım :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

AKREP

Bilinçsizi bilinçliden ayırmak - Akrep'in hedefi budur.

Bütün sahteciliği yok edip, korkunun duvarları arasında saklananları açığa

çıkarmak.

En temel gerçeği veya hayatını dönüştürecek son kavrayışı aramak üzere

bilincinin derinliklerine dalmak.

Rahatlatıcı her yalanı, yatıştırıcı her yarı-doğruyu, her sahte pembe

tabloyu bozmaya, kendini tanımaya kesin bir şekilde kararlı ve keskin bir

akıl. Bunlar Akrep'in kaynaklarıdır. İçgüdüsel olarak kuşkucudur. "Ne

görürsem göreyim, gerçek bundan fazladır." Akrep bu içsel yolculukta

gölgelerin kapanına düşmezse araştırarak, hissederek içsel araziyi

algılayarak olgunlaşır ve derinleşir.

Stratejisi, sağlıklı şüphe ve kendinden bir adım uzaklaşıp perspektif

kazanmaktır.

Akrep bu içe bakış sırasında iki gölge arasında sıkışır: kendini çok fazla

tanımak veya çok az tanımak. Bunlardan birine yakalandığında bütün yoğunluğu

zehire dönüşür.

Kendini tanıma perspektifi kaybedecek kadar hızlı gelişirse, Akrep'in

buldukları bazen yüzleşebileceğinden çok fazla olur. Karmaşık, çözülemez bir

ruhsal durumla çökebilir. Kendini az tanıma da aynı oranda olumsuzdur.

Kendisi hakkında tatsız veya korkutucu bir şeyi kasıtlı olarak bilincinden

uzak tutmaya çalışabilir. Bir süre sonra, bilinçdışına itilen fakat ortadan

kaybolmamış kaygıların kaynağının izi silinip nedeni bilinmeyen bir

doyumsuzluğa dönüşür. Ve Akrep yanlış hedefe yönelir: para, güç, bir toz

taneciği barındırmayan ev.

Öğrenmesi gereken; yaşamın verdiği içsel vizyonu başkalarıyla mütevazi bir

şekilde paylaşmak, kendini aşırı ciddiye almaktan biraz vazgeçip kendine

gülebilmektir.

<_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

AKREP

Bilinçsizi bilinçliden ayırmak - Akrep'in hedefi budur.

Bütün sahteciliği yok edip, korkunun duvarları arasında saklananları açığa

çıkarmak.

En temel gerçeği veya hayatını dönüştürecek son kavrayışı aramak üzere

bilincinin derinliklerine dalmak.

Rahatlatıcı her yalanı, yatıştırıcı her yarı-doğruyu, her sahte pembe

tabloyu bozmaya, kendini tanımaya kesin bir şekilde kararlı ve keskin bir

akıl. Bunlar Akrep'in kaynaklarıdır. İçgüdüsel olarak kuşkucudur. "Ne

görürsem göreyim, gerçek bundan fazladır." Akrep bu içsel yolculukta

gölgelerin kapanına düşmezse araştırarak, hissederek içsel araziyi

algılayarak olgunlaşır ve derinleşir.

Stratejisi, sağlıklı şüphe ve kendinden bir adım uzaklaşıp perspektif

kazanmaktır.

Akrep bu içe bakış sırasında iki gölge arasında sıkışır: kendini çok fazla

tanımak veya çok az tanımak. Bunlardan birine yakalandığında bütün yoğunluğu

zehire dönüşür.

Kendini tanıma perspektifi kaybedecek kadar hızlı gelişirse, Akrep'in

buldukları bazen yüzleşebileceğinden çok fazla olur. Karmaşık, çözülemez bir

ruhsal durumla çökebilir. Kendini az tanıma da aynı oranda olumsuzdur.

Kendisi hakkında tatsız veya korkutucu bir şeyi kasıtlı olarak bilincinden

uzak tutmaya çalışabilir. Bir süre sonra, bilinçdışına itilen fakat ortadan

kaybolmamış kaygıların kaynağının izi silinip nedeni bilinmeyen bir

doyumsuzluğa dönüşür. Ve Akrep yanlış hedefe yönelir: para, güç, bir toz

taneciği barındırmayan ev.

Öğrenmesi gereken; yaşamın verdiği içsel vizyonu başkalarıyla mütevazi bir

şekilde paylaşmak, kendini aşırı ciddiye almaktan biraz vazgeçip kendine

gülebilmektir.

ACABA... <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

KOÇ

Var olmak � Koç'un hedefi budur.

Koç dünyaya savaşçılık, canlılık ve hayatta kalma güdüsü ile silahlanmış

olarak gelir. Her türlü yıldırmaya, pürüze ve kuşkuya rağmen istek ve

iradenin üstün gelebilmesi yeteneğini temsil eder.

Dürüstlük, didişmecilik, heveslilik, bağımsızlık ve cesaret Koç'un

kaynaklarıdır. Boş teorilere kafa yormayan, gereksiz duygusal inceliklerle

vakit harcamayan, dışa dönük bir idealisttir.

Gelişimsel hedefleri; yaratmak, yenilikler ortaya koymak, ilerlemeyi,

öncülük etmeyi sağlayacak değişimi üretmektir. Stratejisi hemen eyleme

geçmektir. Koç tecrübesi yaşayan kişinin sürekli hissettiği "şu an"

düşüncesidir. Geçmişe dair bir kaygı taşımaz. Geleceğin neler getireceği ile

ilgilenmez, çünkü gelecek henüz yoktur. Ürettiği çok sayıda düşünceyi

uygulamakta gösterdiği isteklilik Koç'un sabırsızlığını ortaya çıkartır. Bu

sabırsızlık Koç'un gölgesini oluşturur. Hevesini kaybettiği anda yeni bir

projeye yönelir. Ancak ateş ettikten sonra nişan alma eğilimi nedeniyle

girişimlerini ve projelerini sonuçlandırma olasılığı düşük olur. Kaynağı

olan cesaret ve mücadeleyi yaşamdaki amacını gerçekleştırmek için

kullanamazsa ateşliliğini ilgisiz bir hedefe yöneltip işe yaramaz hale

gelebilir.

Öğrenmesi gereken; doyum için sabretmek, hiçbir çıkar gözetmeden yaratmak ve

gelişimine yardımcı gerilimlerden kaçmamaktır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this