All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. 15.12.2023 Güncelleme Epidural Stimülasyon Cihazının tek başına bir kullanımı olmadığı anlaşıldı. Cihaz hasarlı bölgenin altına takıldığı için beyinden komut alamıyor. Elon Musk ın projesi olan neurolink ile beyine takılan çip, beyin komutlarını kablosuz sinyale dönüştürerek hareket sinyallerini, omurilikteki hasarlı bölgenin altına takılacak olan epidural bir cihaza iletecek böylelikle beyin ve uzuvlar arası bağlantı yeniden kurulmuş olacak.
  1. Load more activity