All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Haberin medyada yer almasından bu yana 1 yıl geçti. Haberin devamı, araştırmanın güncelliğine dair bir gelişme maalesef yaşanmadı. Umut yine ve yenilenerek haberlerde kaldı, biz ise hâlâ sandalyede...
  3. %87 engelliyim belimden aşasını hissetmiyorum akülü sandalyeye ihtiyacım var yardımcı olurmusunuz
  1. Load more activity