Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 05/02/2010 in all areas

  1. 1 point
    Engelli genel tanım.Engel durumu belirtilmeli. Örneğin Omurilik felçliyim,AVM lerden rahatlıkla alışveriş yapabiliyorum. Tek başıma gidip bişeyler alabiliyorum. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için AVM ler en iyi çözüm.Çok rahat dolaşıp alışverişini yapabiliyorsun. Tabi Bu düşüncelerim AVM olan şehirler için.