All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Temel Analiz nedir?

  Temel Analiz nedir? Temel analiz değerli olabilir, ancak dikkatle ele alınmalıdır. Satış tarafı analisti tarafından yazılmış bir araştırmayı okuyorsanız, raporun arkasındaki analiste aşina olmanız önemlidir. Hepimizin kişisel önyargıları vardır ve her analistin bir tür önyargısı vardır. Bunda yanlış bir şey yok ve araştırma hala çok değerli olabilir. Derin uçtan atlamadan önce derecelendirmelerin ne anlama geldiğini ve bir analistin geçmiş performansını öğrenin. Şirket açıklamaları ve basın bültenleri iyi bilgiler sunar, ancak gerçekleri dönüşten ayırmak için sağlıklı bir şüpheyle okunmalıdır. Basın açıklamaları tesadüfen gerçekleşmez; şirketler için önemli bir PR aracıdır. Temel Değerlendirmeye Giden Genel Adımlar Kesin bir yöntem bulunmamakla birlikte, aşağıda yatırımcının ilerleyeceği sıraya göre bir kırılım sunulmuştur. Bu yöntem, genel ekonomi ile başlayan ve daha sonra endüstri gruplarından belirli şirketlere doğru çalışan yukarıdan aşağıya bir yaklaşım kullanır. Analiz sürecinin bir parçası olarak, tüm bilgilerin göreceli olduğunu hatırlamak önemlidir. Sektör grupları diğer sektör grupları ve şirketlerle diğer şirketlerle karşılaştırılır. Genellikle şirketler aynı gruptaki diğer şirketlerle karşılaştırılır. Örneğin, bir telekom operatörü (Verizon), bir petrol şirketi (ChevronTexaco) ile değil, başka bir telekom operatörüyle (free gold signals SBC Corp) karşılaştırılabilir. Ekonomik Tahmin Yukarıdan aşağıya yaklaşımda ilk ve en önemlisi, genel ekonominin genel bir değerlendirmesi olacaktır. Ekonomi dalga gibidir ve çeşitli endüstri grupları ve bireysel şirketler tekneler gibidir. Ekonomi genişlediğinde, çoğu endüstri grubu ve şirketi bundan yararlanır ve büyür. Ekonomi düştüğünde, çoğu sektör ve şirket genellikle zarar görür. Pek çok iktisatçı, ekonomik genişlemeyi ve daralmayı faiz oranları seviyesiyle ilişkilendirir. Faiz oranları, hisse senedi piyasası için de öncü bir gösterge olarak görülüyor. Aşağıda S&P 500'ün bir grafiği ve son gold signals 30 yıldaki 10 yıllık tahvilin getirisi bulunmaktadır. Kesin olmasa da, hisse senedi fiyatları ile faiz oranları arasında bir korelasyon görülebilir. Genel ekonomi için bir senaryo geliştirildikten sonra, bir yatırımcı ekonomiyi çeşitli endüstri gruplarına ayırabilir. Grup Seçimi Tahmin, genişleyen bir ekonomi için ise, o zaman belirli grupların diğerlerinden daha fazla yararlanma olasılığı yüksektir. Bir yatırımcı alanı, mevcut veya gelecekteki ekonomik ortamdan yararlanmak için en uygun gruplara daraltabilir. Çoğu şirketin bir genişlemeden fayda sağlaması bekleniyorsa, hisse senetlerindeki risk nispeten düşük olacaktır ve agresif büyüme odaklı bir strateji tavsiye edilebilir. Bir büyüme stratejisi, teknoloji, biyoteknoloji, yarı iletken ve döngüsel stokların satın alınmasını içerebilir. Ekonominin daralacağı tahmin ediliyorsa, bir yatırımcı daha muhafazakar bir strateji seçebilir ve istikrarlı gelir odaklı şirketler arayabilir. Savunma stratejisi, tüketici ürünleri, kamu hizmetleri ve enerji ile ilgili hisse senetlerinin satın alınmasını içerebilir. Bir endüstri grubunun potansiyelini değerlendirmek için, bir yatırımcı genel büyüme oranını, pazar boyutunu ve ekonomi için önemi dikkate almak isteyecektir. Bireysel şirket hala önemli olsa da, sektör grubunun hisse senedi fiyatı üzerinde aynı derecede veya daha fazla etkisi olması muhtemeldir. Hisse senetleri hareket ettiğinde, genellikle gruplar halinde hareket ederler; orada çok az yalnız silah var. Çoğu zaman doğru sektörde olmak doğru stokta olmaktan daha önemlidir! Aşağıdaki grafik, 7 aylık bir zaman diliminde 5 sektörün göreli performansını göstermektedir. Grafiğin gösterdiği gibi, doğru sektörde olmak büyük bir fark yaratabilir. Grup İçi Dar Sektör grubu seçildikten sonra, bir yatırımcının daha ayrıntılı bir analize geçmeden önce şirketler listesini daraltması gerekecektir. Yatırımcılar genellikle bir grup içindeki liderleri ve yenilikçileri bulmakla ilgilenirler. İlk görev, bir grup içindeki mevcut iş ve rekabet ortamının yanı sıra gelecekteki eğilimleri belirlemektir. Şirketler pazar payı, ürün konumu ve rekabet avantajına göre nasıl sıralanıyor? Mevcut lider kim ve sektördeki değişiklikler mevcut güç dengesini nasıl etkileyecek? Girişin önündeki engeller nelerdir? Başarı, pazarlama, teknoloji, pazar gibi avantajlara sahip olmaya bağlıdır.
 3. astgele Yürüyüş Teorisi "Rastgele yürüyüş" ile Malkiel, menkul kıymetlerdeki fiyat hareketlerinin tahmin edilemez olduğunu iddia ediyor. Bu rastgele yürüyüş nedeniyle, yatırımcılar tutarlı bir şekilde bir bütün olarak piyasayı geride bırakamıyor. Pazarda zamana temel analiz veya teknik analiz uygulamak, yalnızca düşük performansa yol açacak bir zaman kaybıdır. Yatırımcıların bir endeks fonu alıp elinde tutmaları daha iyi olacaktır. Malkiel, temel analiz ve teknik analize karşılık gelen iki popüler yatırım teorisi sunar. Temel tarafta, "Firma-Kuruluş Teorisi", hisse senetlerinin gelecekteki nakit akışlarını (kazançları) iskonto ederek belirlenebilecek içsel bir değere sahip olduğunu savunur. Yatırımcılar, bir menkul kıymetin veya piyasanın gerçek değerini belirlemek için değerleme tekniklerini de kullanabilir. Yatırımcılar bu değerlemelere göre ne zaman alıp satacaklarına karar verirler. Teknik açıdan, "Havadaki Kale Teorisi" başarılı bir yatırımın davranışsal finansa bağlı olduğunu varsayar. Yatırımcılar piyasanın ruh halini belirlemelidir - boğa veya ayı. Değerlemeler önemli değildir çünkü bir menkul kıymet, yalnızca birinin ödemeye razı olduğu miktara değerdir. Rastgele yürüyüş teorisi, tutarlı bir temelde piyasadan daha iyi performans göstermenin imkansız olduğu iddiasındaki yarı güçlü verimli hipotezle uyumludur. Bu teori, hisse senedi fiyatlarının verimli olduğunu, çünkü bilinen tüm bilgileri (kazançlar, beklentiler, temettüler) yansıttığını savunur. Fiyatlar yeni bilgilere hızla uyum sağlar ve bu bilgilere göre hareket etmek neredeyse imkansızdır. Dahası, fiyat yalnızca yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla hareket eder ve bu bilgi rastgele ve öngörülemez. Rastgele Yürüyüş ve Rastgele Olmayan Yürüyüş Kısacası, Malkiel herhangi bir üstün performans başarısını bayan şansına bağlar. Yeterince insan denerse, bazıları pazardan daha iyi performans göstermeye mahkumdur, ancak çoğu yine de düşük performans gösterir. Rastgele Olmayan Yürüyüş Teorisi Rastgele Olmayan Bir Yürüyüş gold trading signals Wall Street, değerli bilgilerin güvenlik fiyatlarından elde edilebileceğine dair ampirik kanıtlar sunan bir makale koleksiyonudur. Lo ve MacKinlay, güvenlik fiyatlarının rastlantısallığını test etmek için güçlü bilgisayarlar ve gelişmiş ekonometrik analiz kullandı. Bu kitap çok okunmuş olmasına rağmen, bulgular teknik analistlerin ve grafikçilerin ilgisini çekmelidir. Kısacası bu kitap, hisse senedi fiyatlarında öngörülebilir bileşenlerin varlığını belgeliyor. Bu kitabın hemen öncesinde Andrew Lo, 2000 gold signals yılında Journal of Finance için bir makale yazdı: Teknik Analizin Temelleri: Hesaplamalı Algoritmalar, İstatistiksel Çıkarım ve Ampirik Uygulama. Harry Mamaysky ve Jiang Wang da katkıda bulundu. Gazetenin açılış konuşmaları her şeyi söylüyor: “Grafik oluşturma olarak da bilinen teknik analiz, onlarca yıldır finansal uygulamanın bir parçası olmuştur, ancak bu disiplin, temel analiz gibi daha geleneksel yaklaşımlarla aynı düzeyde akademik inceleme ve kabul görmemiştir. Temel engellerden biri, teknik analizin oldukça öznel doğasıdır. Tarihsel fiyat çizelgelerinde geometrik şekillerin varlığı genellikle bakanın gözündedir. Bu makalede, parametrik olmayan çekirdek regresyonunu kullanarak teknik örüntü tanımaya sistematik ve otomatik bir yaklaşım öneriyoruz ve bu yöntemi teknik analizin etkinliğini değerlendirmek için 1962'den 1996'ya kadar çok sayıda ABD hisse senedine uyguluyoruz. Günlük hisse senedi getirilerinin koşulsuz ampirik dağılımını baş-omuzlar veya çift dipler gibi belirli teknik göstergelere göre koşullu koşullu dağılımla karşılaştırarak, 31 yıllık örnekleme dönemi boyunca, birkaç teknik göstergenin artımlı bilgi sağladığını gördük. ve bazı pratik değerleri olabilir. " Bu makale www.nber.org adresinde bulunabilir. Rastgele Yürüyüş ve Rastgele Olmayan Yürüyüş https://www.gold-pattern.com/en Dow Teorisi Ayrıca, etraftaki en eski sistemlerden birinin piyasadan daha iyi performans gösterebileceğine ve riski azaltabileceğine dair kanıtlar var. Dow Teorisi, hem Dow Transports hem de Dow Industrials yeni reaksiyon yükseklikleri kaydettiğinde satın almayı ve her ikisi de yeni reaksiyon düşük olduğunda satış yapıp hazinelere girmeyi amaçlar. Hisse senetlerinin dışına ve hazine tahvillerine geçiş riski büyük ölçüde azaltır çünkü riskli hisse senetlerine maruz kalmazsınız. Yıllar boyunca birkaç büyük kötü ayı piyasası olmuştur ve sermayeyi korumak, yatırım başarısının anahtarlarından biridir. Rastgele Yürüyüş ve Rastgele Olmayan Yürüyüş New Yorkfree gold signals Üniversitesi'nden Stephen Brown, Yale'den William Goetzmann ve Notre Dame Üniversitesi'nden Alok Kumar, Journal of Finance'de Dow Teorisi üzerine bir çalışma yayınladılar. Dow teori sistemi, 1929'dan 1998'e kadar olan dönem için al-ve-tut'a karşı test edildi. 70 yıllık dönemde Dow teori sistemi, bir satın al ve tut stratejisinden yılda yaklaşık% 2 oranında daha iyi performans gösterdi. Ek olarak, portföy önemli ölçüde daha az risk taşıyordu. Riske göre ayarlanmış getiriler kullanılarak karşılaştırılırsa, performans marjı daha da büyük olacaktır. Dow teori sistemi, 1980'den 1998'e kadar geçen 18 yıl boyunca, piyasayı yılda yaklaşık% 2,6 oranında düşük performans gösterdi. Bununla birlikte, riske göre ayarlandığında, Dow teori sistemi,
 4. Earlier
 5. Williams% R

  Williams% R Larry Williams tarafından geliştirilen Williams% R, Hızlı Stokastik Osilatörün tersi olan bir momentum göstergesidir. % R olarak da anılan Williams% R, yeniden inceleme dönemi için en yüksek zirveye göre kapanış seviyesini yansıtır. Buna karşılık, Stokastik Osilatör kapanış seviyesini en düşük en düşük seviyeye göre yansıtır. % R, ham değeri -100 ile çarparak ters çevirmeyi düzeltir. Sonuç olarak, Fast Stochastic Oscillator ve Williams% R tam olarak aynı çizgileri ancak farklı ölçeklendirmelerle üretir. Williams% R, 0 ila -100 arasında salınır; 0 ila -20 arasındaki okumalar fazla satın alınmış, -80 ila -100 arasındaki okumalar ise aşırı satılmış olarak kabul edilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Stokastik Osilatörden türetilen sinyaller Williams% R için de geçerlidir. Yorumlama Stokastik Osilatörde olduğu gibi gold signals Williams% R, belirli bir süre boyunca yüksek-düşük aralığa göre yakınlık seviyesini yansıtır. En yüksek yüksek 110'a, en düşük düşük 100'e ve yakınların 108'e eşit olduğunu varsayalım. Yüksek-düşük aralık,% R formülündeki payda olan 10'dur (110 - 100). En yüksek en yüksek eksi kapanış 2'ye (110-108) eşittir, bu da 10'a bölünür ve 0,20 ile sonuçlanır. % R için -20 elde etmek üzere bu sayıyı -100 ile çarpın. Kapanış 103 olsaydı, Williams% R -70 (((110-103) / 10) x -100) olurdu. Merkez çizgisi -50, izlenecek önemli bir seviyedir. Williams% R, 0 ile -100 arasında hareket ediyor, bu da -50'yi orta nokta yapıyor. Bunu futbolun 50 yard çizgisi olarak düşünün. Hücum 50 yarda çizgisini geçtiğinde daha yüksek bir gol şansı var. Savunma, hücumun 50 yarda çizgisini geçmesini engellediği sürece bir üstünlüğe sahiptir. Williams% R çaprazının -50'nin üzerinde olması, fiyatların söz konusu yeniden inceleme dönemi için yüksek-düşük aralığının üst yarısında işlem gördüğüne işaret ediyor. Bu, bardağın yarı dolu olduğunu gösteriyor. Tersine, -50'nin altında bir çarpı, fiyatların verilen yeniden inceleme süresinin alt yarısında işlem gördüğü anlamına gelir. Bu, bardağın yarı boş olduğunu gösterir. Düşük okumalar (-80'in altında), belirli bir süre için fiyatın düşük seviyeye yakın olduğunu gösterir. Yüksek okumalar (-20'nin üzerinde), belirli bir süre için fiyatın yüksek seviyeye yakın olduğunu gösterir. Yukarıdaki IBM örneği, dönem sonu (kırmızı noktalı) çizgisinin sonundaki kapanış fiyatı ile birlikte 14 günlük üç aralığı (sarı alanlar) göstermektedir. Kapanış aralığın en üstündeyken Williams% R -9'a eşittir. Kapanış aralığın altına yakın olduğunda Williams% R -87'ye eşittir. Kapanış aralığın ortasındayken kapanış -43'e eşittir. Aşırı alım / Aşırı satım Bağlı bir osilatör olarak gold trading signals Williams% R, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemeyi kolaylaştırır. Osilatör, 0 ile -100 arasındadır. Bir güvenlik ne kadar hızlı ilerlerse veya azalırsa düşsün, Williams% R bu aralıkta daima dalgalanacaktır. Geleneksel ayarlar aşırı alım eşiği olarak -20 ve aşırı satım eşiği olarak -80 kullanır. Bu seviyeler, analitik ihtiyaçlara ve güvenlik özelliklerine uyacak şekilde ayarlanabilir. 14 günlük Williams% R için -20'nin üzerindeki okumalar, altta yatan menkul kıymetin 14 günlük yüksek-düşük aralığının üstüne yakın işlem gördüğünü gösteriyor. -80'in altındaki okumalar, bir menkul kıymetin yüksek-düşük aralığının alt ucunda işlem gördüğünde gerçekleşir. Bazı grafik örneklerine bakmadan önce, aşırı alım okumalarının mutlaka düşüş eğilimi göstermediğine dikkat etmek önemlidir. Menkul kıymetler aşırı satın alınabilir ve güçlü bir yükseliş trendi sırasında aşırı satın alınabilir. Sürekli olarak aralığın en üstüne yakın olan kapanış seviyeleri, sürekli satın alma baskısına işaret ediyor. Benzer bir şekilde, aşırı satım okumaları mutlaka yükseliş eğilimi göstermez. Menkul kıymetler ayrıca aşırı satılabilir ve güçlü bir düşüş trendi sırasında aşırı satılabilir. Sürekli olarak aralığın altına yakın olan kapanış seviyeleri, sürekli satış baskısına işaret ediyor. Grafik 3, 14 günlük https://www.gold-pattern.com/en Williams% R ile düzenli olarak aşırı alım ve aşırı satım seviyelerine ulaşan Arch Coal (ACI) gösteriyor. Kırmızı noktalı çizgiler, aşırı alım okumasından sonra meydana gelen -50'nin altındaki bir hareketi gösterir. Yeşil noktalı çizgiler, aşırı satım okumasından sonra meydana gelen -50'nin üzerinde bir hareketi işaretler. Yukarıda belirtildiği gibi, aşırı alım mutlaka düşüş anlamına gelmez ve aşırı satım mutlaka yükseliş eğilimi göstermez. Üst ve alt toplayıcılar aşırı alım veya aşırı satım durumunda hareket edebilir, ancak genellikle bir onay hamlesi için beklemek akıllıca olur. -50'nin altındaki bir hareket, aşırı satın alınan bir okumadan sonra bir gerilemeyi doğrular. -50'nin üzerindeki bir hareket, aşırı satım okumasından sonra yükselişi doğrular. Williams% R, belirli bir süre boyunca yüksek-düşük aralığa göre kapanış seviyesini ölçen bir momentum osilatörüdür. Yukarıda belirtilen sinyallere ek olarak, grafikçiler bir menkul kıymetin altı aylık eğilimini ölçmek için% R kullanabilir. 125 günlük% R yaklaşık 6 ayı kapsar. % R -50'nin üzerinde olduğunda fiyatlar 6 aylık ortalamalarının üzerindedir ve bu da yükseliş trendiyle tutarlıdır. -50'nin altındaki değerler düşüş trendi ile tutarlıdır. Bu bağlamda,% R, daha büyük eğilimi (altı ay) tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Tüm teknik göstergeler gibi, Williams% R'nin diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılması önemlidir.
 6. Köyümüzde 10 yaşında küçük bir çocuk var. Belden aşağısı felç. Ailesinden aldığımız bilgilere göre; doktorlar, elektrikli araç kullanması uygun değil diyerek alet kullandırtmıyorlarmış. Belirli bir yaşına kadar böyle yaşayacakmış. Dolayısıyla uzunca bir zaman sürüklenerek yürümek zorunda kalacak ve bundan sebep dizleri hep yara bere içinde kalacak. Garibim de çok hareketli hiç durduğu yerde durmuyor. Onun durumuna bir çözüm arıyoruz. Dizlerini yaralanmadan koruyacak, böyle tekerlekli elektrikli olmayan bir alet ya da tasarım. Fikri olan veya işimize yarayacak bir alet bilgisi olanın bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Bilgiyi vermesi yeterli, biz tedarik ederiz. İletişim: 05078889354
 7. BEYİNLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR UMUT VAADEDİYOR İnsanlığın en sıkıntılı sıhhat sorunlarından biri kuşkusuz beyinle alakalı yaşanılan ve hemen hemen çözümlenememiş olan sorunlardır. Son 50 yılda oransal olarak ürkütücü biçimde artan Otizm de bu sorunların en başlangıcında geliyor. Son araştırmalar, bebeklerin otizmli doğma oranını ne yazık ki 150 de bir. Kimi uzmanlar oldukca geniş bir dağılım yelpazesinde ve oldukca hafifçe otizmliden ağır otizmli bireylere kadar seyreden otizm olaylarındaki artışı bebeklik otizmi olarak tanımlayıp, beslenme, küresel iklim ve yabancılaşma şeklinde unsurların belirleyiciliğine dikkat çekmektedir. Kentsel hayatın ağırlaştırdığı ve bo toplumsal sisetmin dayattığı yeni ömür tarzı, otizmli bireylerdeki toplumsal kontakt bozukluğunun artmasına öncülük edebiliyor. Ntvmsnbc kaynaklı habere göre; University College London’da meydana gelen deneyler sonunda, beynin ön lobunda daha çok hücre bulunan insanların verdikleri kararlar ile alakalı daha çok kafa patlatan ve sık sık ‘kara kara düşünen’ kişiler olduğu ortaya çıktı. Prefrontal Korteks denilen beyin bölgesinin büyüklüğü ile beyinsel faaliyetler arasındaki fizyolojik bağları kanıtlayan bu ilk emek harcama sayesinde, otizm ve birtakım öteki zihinsel rahatsızlıkların tedavi ve takibinde yeni yöntemler geliştirilebilecek. Science dergisinde piyasaya çıkan araştırmaya göre, 32 deneğin katılmış olduğu inceleme ön lobu daha büyük olan kişilerin verdikleri ve verecekleri kararlar ile alakalı ‘kara kara düşünen” kişiler bulunduğunu gösteriyor. Bu kişilerde ‘çalışan belleğin’ de diğerlerine kıyasla daha cılız olduğu görülüyor. Ekipte yer edinen Stephen Fleming, bu davranışın depresyona eğilimi de artırdığı görüşünde. Nitekim, ‘çalışan belleği’ daha cılız olan kişiler içinde kendi kararları ile alakalı devamlı düşünen ve zorlu kişilerin oldukca olduğu göze çarpıyor. Kaynak: https://intihab.com
 8. Omurilik Hasarı Zamanla Kötüye Gider Mi

  Mrblar bende omurilik enfeksiyonuna bağlı omurilik ameliyati oldum yaklaşık 10 ay oldu bir gelişme kaydeden edin nereye gidilcek bu şekilde iyilesebilecekmiyim bilmiyorjm
 9. Sondadan kurtulma

  2017 yılında motor kazası geçirdim. C5 VE C6 spiral kort ezilmesi tanısı kondu.Ayrıca 2018 yılında kist nedeniyle bir böbreğim alındı. Halen fizik tedavi görüyorum. Ancak tüm çabalarıma rağmen sondadan kurtulamadım.Konu hakkında bilgisi olan varsa yardımlarını bekliyorum.
 10. Çok Geçmiş Olsun Mustafa Bey. Eğer küçük kırıklardan ise geçecektir. Ama omurilik de sinirlerde sorun olduysa ilerisi için sorun yaratacaktır. 2-3 ay içinde ağrılar geçmezse Fizik tedavi bölümlerine gidebilirsiniz. Onlar yönlendirme yapacaktır. Tekrar geçmiş olsun
 11. Omurilik tümörü ameliyatı sonrası yürüme güçlüğü çeken,his kaybı olan, şiddetli ağrıları olan var mı? Nasıl başediyorsunuz?
 12. Merhabalar , motor kazası yaptım Omurga da t6 t7 t8 de kırılar var ama ayaklarım vs çalışıyor hissediyorum problem yok lakin çok ağrım var etol 600 mm ağrı kesici verdi acil doktoru ağrımı azaltıyor sadece 2 gündür gün boyu ağrıyla durdum 3 gün sonra gögüs cerrahiye iç kanama olma durumu ile kontrole gitmemi söyledi 3 hafta sonra ise ortopediye kontrol olmam söylendi.. kırıklar küçük kırık dedi acil doktoru. ben böyle sırt üstü yatarak bu ağrılarla mı durucam 3 hafta sanırım kı ne yapıcam bilmiyorum yardımcı olurmusunuz ?
 13. Ayşegül hanım çok geçmiş olsun. Anladığım kadarıyla ameliyat sırasında omuriliğe zarar verilmiş. Raporda da da sinyal kayıplarının olduğu yazılmış. Fakat çok detay verilmemiş. Raporunuzu durumu başka uzman bir doktora da danışmanızı tavsiye ederim. Sinyal kayıplarının kalıcı olup olmadığı belli olmadığı için kalıcı sakatlık hakkında bilgi vermek doğru olmaz. Ayrıca whatsaap grubumuza katılırsanız. Tecrübeli arkadaşların da bilgilerinden yararlana bilirsiniz. https://chat.whatsapp.com/DLiHo2c0zRaJZo0F0xKego
 14. Merhabalar,yeğenim adına yazıyorum,14 yaşında,erkek...22.ocak.2020 de 64 derece skolyozdan ameliyat oldu,yoğun bakımda uyandırıldığında göğüsten aşağısı hissetmediği farkedildi ve hemen apar topar ikinci bir ameliyatla takılan bütün vidalar söküldü?şu an sadece fizik tedavi uygulanıyor,üst bedene korse yapıldı ama bunun dışında bir şey yapılmıyor,fizik tedavi de sadece kaslara ve eklemlerin donmasını önlemek için...Omuriliğin hasar derecesi ve bundan sonra ne olacağı hakkında bilgi verilmiyor,ekteki raporu açıklayabilirseniz çok sevinirim...bu çocuğu nasıl bir hayat bekliyor,hiç mi düzelme ihtimali yok?yardım istiyorum?
 15. %90 üstü ötv indiriminden yararlanırsınız. Ehliyetiniz varsa da arabanızı özel tertibat ile kullanabilirsiniz. Tertibat yakınlarınızın kullanmasına mani olmayacak şekilde ise TSE den alacağınız belge ile yakınlarınız da kullanabilir.
 16. Merhaba Arkadaşım, geçmiş olsun. Ben T11 omurilik timöründen dolayı ameliyat olup engelli kaldım. 25 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ameliyat olduktan sonra daha iyiydim ancak yıllar geçtikçe devamlı oturmaktan dolayı benim de o zamana göre sağlığım daha kötü. Zamanla omuriliğin kötüye gittiğini bende düşünüyorum. Ağrıya gelince bende bundan 2 yıl önce bahsettiğiniz gibi çok kötü ağrılar çektim. Yataktan çıkamadım, doktorlara gittim birçok test yapıldı nöropatik ağrı diyorlar bu ağrılara... Omuriliğimde kireçlenme, boynumda fıtık ve belimde ödem var dendi... Doktorlar ağrıları ömür boyu çekeceğimi ağrıyınca ilaç içmemi önerdiler. Evde ağrılar ile geçen birkaç ay sonrasında Fizyoterapist (Osteopat) gittim ve dokunarak yapılan bir tedavi bu... oradaki tek bir seans sonrası kendimi çok iyi hissederek çıktım. Yaşadığım bu sağlık sorunu ağrılar geçti ancak sanki eskisi kadar dik oturamıyorum vücudum çok yıprandı...
 17. Merhaba Durum şöyle ki boyundan iki ameliyat geçirdim zaten ikinci ameliyattan sonra çok iyiydim ama şimdi her yerim kas spazmı, tekrar Mr da baktılar hasar aynı büyüklükte ama doktorlar kendiliğinden de kötüye gidebilir diyor semptomları bu şekilde kötüye gider mi onu merak ediyorum, ağrı pili takacaklar iki haftaya inşallah bi faydası olur...
 18. Engelliler sıfır alacakları araçlar için KDV ve ÖTV indirimlerinden yararlana bilmektedirler. En az %40 engelli raporuna sahip iseniz şartlara uygun sıfır araç alımı yapabilirsiniz. %90 üzerinden engelli bir yakınına sahip iseniz de yine KDV ve ÖTV indirimli olarak sıfır yerli ve yabancı araç alımı yapabilirsiniz. Vergi avantajları ile %32 varan indirimler ile sıfır araç alacakların bu şartlara mutlaka riayet etmesi gerekmektedir. Şartlar Resmi Gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebligata göre %40 engelli ve %90 olarak engelli raporuna sahipler için 2 şekilde yer almaktadır. Talep edilen bu şartlar’da ortak maddeler şunlardır. Aracı alacak olan vatandaşın 18 yaşından büyük olması Sıfır olarak araç satın alınması Alınacak olan sıfır aracın en az 5 yıl boyunca satılmaması Tam teşekküllü hastaneden engelli raporuna sahip olması 1.6 motor üzerinde sıfır araç satın almıyor olması aranan ortak şartlardır. Engelli raporunuz ister %90 ve üzeri olsun ister ise %40 ve üzeri olsun bu ortak şartlara uygun biri olmanız ve alım sağlamanız gerekmektedir. %40 Engelli Araç Alım Şartları Nedir? Yukarıda ana şartlar‘da belirtmiş olduğumuz gibi ÖTV ve KDV indirimden yararlanarak indirimli araç alacak engelliler de aranan şartlar 2 kısıma ayrılmaktadır. Bunlar tamamen engelli vatandaşın engelli raporundaki orana göre belirlenmektedir. Şayet en az %40 ve en fazla da %89 oranında bir engelli raporuna sahip iseniz biraz önce belirmiş olduğumuz ana engelli alım şartları 2020 da yer alan maddeler şu şartları da eklemeniz gerekmekte siniz. Sıfır alınacak olan aracın mutlaka engelli vatandaşın üzerine yapılması Engelli sürücünün H sürücü belgesine sahip olması. ( Ehliyetinde özel tertibatlı engelli aracı kullana bilir ibaresinin yer alması ) Engelli aracının engelli vatandaşın engelli durumuna göre özel olarak dizayn edilmesi Kesinlik ile özel olarak tertibat edilmiş olan engelli aracın başka bir kişiye sürmek amaçlı olarak dahi vermemesi Gerekmektedir. %40 ile %89 arasında engelli olan vatandaşlar için engelli ÖTV %26.3 uygulanır iken KDV ise %15.24 olarak uygulanmaktadır. %90 Üzeri Engelli Sıfır Araç Alma Şartları Nedir? %90 ve üzerin engelli için şartlar biraz daha farklıdır. Bu arada şayet %90 ve üzeri engelli bir yakına sahip iseniz sıfır araç alırken bu alınacak olan aracı kendi üzerinize alabilirsiniz. İster anneniz isterse babanız yada herhangi bir 3 kuşak akrabanız olsun bu imkanlardan yararlana bilirsiniz. Kanun sizi engelli yakını şoförü olarak tanıyacağı için hem ÖTV hemde KDV indirimden yararlanarak sıfır araç satın alabilirsiniz. Üstelik %90 ve üzeri için ÖTV indirimi çok ama çok daha fazladır. Buna göre %90 yada üstü bir engelli üzerinden alacağınız sıfır araç için %0 olarak ÖTV ödersiniz. KDV indirimi ise yine %40 ile 89 arası engelli raporlu ile aynı olup %15.24 civarlarındadır. Peki %90 ve üzerin engelli raporluları için şartlar nelerdir.? %90 ve üzerinde engelli raporuna sahip olduğunu gösteren sağlık raporu Ağır engelli teşkil ettiği için herhangi bir sürücü belgesi istenilmez.! Mutlaka araç satım işlemleri sırasında aracı engelli yerine kim satın alacak ise trafik tescilde belirtilmesi Aracı engelli yerine satın alacak kişinin ehliyetli olması Vasi tayini istenilmektedir Engelli Araç Alımı Hesaplama 2020 Yılında Nasıl Yapılır? Engelli sıfır araç alımları için hesaplama işlemi aslında oldukça basittir. Yalnız bu hesaplama işlemini yaparken dikkat etmeniz gereken yine engelli raporunun oranıdır. Daha önce de belirmiş olduğum gibi %90 ve üzeri için yapılan KDV ve ÖTV indirimi %40 ile 89 arası için yapılan ile aynı değildir. Dolayısı ile sıfır araç alımı için engellilere yapılacak olan fiyat indirimi 2 kısıma ayrılmaktadır. ÖTV miktarı hesaplama yapılır iken bir de göz önünde bulundurmanız gereken aracın mutlaka 1.6 motora sahip olması gibi fiyatıdır. Türkiye’de sıfır araçlarda ÖTV hesaplama işlemi bu iki özellik göz önüne alınarak yapılmaktadır. Buna göre ÖTV oranları 1.6 motor için şu şekildedir. 1.6 Motor Sıfır Araç ÖTV Oranı 70.000 TL Kadar 30% 70.000 TL İle 120.000 TL Arası 35% 120.000 TL Üzeri Araçlarda 60% Bu ÖTV miktarı %90 ve üzeri için %0 olduğu için çok fazla bağlayıcı değildir. Ama %40 ile 89 arasındaki engelli için uygulan indirim %26.3 olduğu için baya bağlayıcıdır. Engelli araç KDV ve ÖTV indirimi göz önüne alır ise hesaplaması şu şekilde yapılmalıdır. %90 Üzeri için ÖTV Hesaplama 70.000 TL araç ÖTV indirimi 21.000 TL araç 70.000 – 21.000 = 49.000 TL gelir. Buna %3 de KDV indirimi uygulanır ise 7.300 TL oradan düşer ve araç 49.000 TL – 1.470 = 47.530 TL gelecektir. 100.000 TL bir sıfır araçta %35 ÖTV indirimi uygulanır araç 75.000 TL olur. Buna birde yine %3 de KDV indirimi uygulandı zaman bu miktar 11.250 indirim daha gelir fiyat bu kez 75.000 TL – 2.250 = 72.750 gelecektir. 150.000 liralık bir araç için ÖTV indirimi %60 olacaktır. Buda aracın fiyatın direk ÖTV indirim sonrası 60.000 TL düşmesi anlamına gelir. Buna yine KDV indirimi %3 de eklenir ise bu kez fiyatı 58.200 TL gelecektir. %40 ile %89 Arası Engelli Araç Hesaplama Bu oranlar için uygulanan ÖTV indirimi sabit %26.3 olmaktadır. Yani aracın fiyatı 50.000 TL de olsa 100.000 TL de olsa bu ÖTV indirimi ile yine KDV indirimi uygulanmaktadır. Hesaplama işlemi ise şu şekilde yapılır. 100.000 TL araç ÖTV indirimi ile 73.700 TL olacaktır. KDV indirimi olarak %15 uygulanarak normalde %18 den 3 puan daha az olacağı için araç bu kez 71.489 olacaktır. 150.000 TL araç ÖTV indirimi ile 111.000 TL olacaktır. KDV indirimi sonrasında ise fiyatı 107.700 olacaktır.
 19. Merhaba Çok geçmiş olsun, İlerleme ihtimali yüksek zaten de 3 yıl içinde ilerlemiş bu duruma gelmiş. Ağrı ve kasılmalar ilaçlar mevcut ama kalıcı bir çözüm sağlamaz. Cerrahi yöntemle omurgaya müdahale edip omurilik üzerindeki baskıyı kaldırıp rahatlatıyorlar ama riskli bir ameliyat fayda ve zararlarını iyi ölçüp karar vermek lazım.
 20. 30.01.2020 Güncelleme: Ercan bey İzmir de özel bir hastanede ile çalışmaya başladı. Muayene ücreti 500tl olup, Sadece Şok tedavisi için 40-50bin tl ücret istemekte. Haberlere çıktığında 3 hastaya cihaz takılmıştı. Onlarda gelişme olmadı. Yeni Cihaz hiç kimseye takılmadı. Sadece şok tedavisi uygulanıyor. Onun da çok faydasını gören duymadık. 30.01.2020 Güncelleme: Cihaz takılan Türkiye'ye dönen Sibel arkadaşımızda kayda değer gelişme olmadı. Sponsorları da desteği kestiği için fizik tedavi de göremiyor. Muhtemelen gerileme de olabilir.
 21. Merhaba, son durum nedir,gelişmeleri takip eden var mı arkadaşlar,cihazı taktıran, fiyatlar, hocanın durumu,, kimse merak etmiyor mu ,lütfen bilgileri paylaşalım,teşekkürler
 1. Load more activity