k@lpsizim_85

Vergi İndirimi İçin Dilekçe Ve Sağlık Raporu Örneği

Bu konuda 3 ileti var

DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 2454 sayılı Kanunla değişik 31.maddesi ile getirilen Sakatlık İndirimi’nden istifade etmek istiyorum.

Dilekçeme ilişkin Nüfus Kağıdı suretim ve çalıştığım işyerinden aldığım çalışma belgem ilişiktedir.

Gerekli işlemin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim.

Tarih…../…../………

İmza

BAŞVURU YAPANIN

Adı ve Soyadı :………………………………………………………

İkametgah Adresi :………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Telefon Numarası :……………………………………………………...

Çalıştığı İşyerinin

Adı ve Ünvanı :………………………………………………………

İşyeri Adresi :………………………………………………………

……………………………………………………….

Telefon Numarası :……………………………………………………..

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

(İşçi Stopajı Yönünden) :………………………………………………………

Mal Müdürlüğü :………………………………………………………

Saymanlık :………………………………………………………

Hesap Numarası :………………………………………………………

EKLERİ

1) İşyerinde Çalıştığına Dair Dilekçe

2) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3) 1 Adet Fotoğraf

4) Rapor Aslı (varsa)

5) Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin

Sağlık Karnesi Fotokopisi

İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞINA DAİR DİLEKÇE :

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

………………………………………isimli personelimiz…………………sigorta

sicil numarası ile...../…/…… tarihinden itibaren işyerimizde çalışmaya başlamış

olup halen görevine devam etmektedir.

Sakatlık indiriminden faydalanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

ADRES:

Tarih…/…/2010

İşyeri yetkilisi

İmza Kaşe

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası:

SAĞLIK KURULU RAPORU ÖRNEĞİ :

adszqkw.png

adsz2ma.png

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sakatlık indirimi başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz (*.doc formatında)

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 2454 sayılı Kanunla değişik 31.maddesi ile getirilen Sakatlık İndirimi’nden istifade etmek istiyorum.

Dilekçeme ilişkin Nüfus Kağıdı suretim ve çalıştığım işyerinden aldığım çalışma belgem ilişiktedir.

Gerekli işlemin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim.

Tarih …../…../………

İmza

BAŞVURU YAPANIN

Adı ve Soyadı:

İkametgah Adresi:

Telefon Numarası:

Çalıştığı İşyerinin

Adı ve Ünvanı:

İşyeri Adresi:

Telefon Numarası:

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

(İşçi Stopajı Yönünden):

Mal Müdürlüğü:

Saymanlık:

Hesap Numarası:

EKLERİ

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Örneği

3- 3 Adet Fotoğraf

4- Hizmet Erbabı İse Çalıştığına Dair Yazı

5- Özürlü Kişiye Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge Örneği

6- Vergi Kimlik Numarasını Gösteren Belge (Serbest Meslek Erbabı Basit Usul)

7- Özürlü Sağlık Kurulu Raporu

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ): 90 gün

***

Üstteki dilekçenin orjinali:

wol_error.gifResmi gerçek boyutuyla görmek için tıklayın (800x1132)bavuru.png

Vergi indirimi için defterdalığa başvurabilmek için işyerinden alınması gereken dilekçe örneği:

wol_error.gifResmi gerçek boyutuyla görmek için tıklayın (800x1132)sevk.png

İki resim şurda: ImageShack Album - 2 images

Detaylı doküman da şurada: Kurum kazancının tespitinde indirilemeyecek giderler

**********

Vergi indirim başvurusu sonucunda işyerinize gönderilecek olumlu yazının örneği:

wol_error.gifResmi gerçek boyutuyla görmek için tıklayın (661x935)vergindirimraporu.jpg

vergindirimraporu.th.jpg

******

1-Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan işçi ,memur ve serbest meslek erbabı ayrıca basit usule tabi mükellefler (Kapıcılar, serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar,gemi adamları ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez)

2-Emeklilik talebi ile müracaat eden veya Sigorta Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze gönderilen engellilerin durumu.

Müdürlüğümüzde sadece VERGİ İNDİRİMİNDEN faydalanmak isteyen engellilerin işlemleri yapılmakta olup, emeklilik ile ilgili soru ve müracaatlar Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yapılacaktır.

3- Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin müracaat edecekleri birimler

Çalışılan işyerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler veya Silivri, Şile, Çatalca Vergi Daireleri ise ilgili vergi dairelerine; diğer vergi daireleri ise Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Sakatlık Servisine müracaat edilmelidir.

4-Vergi indiriminden faydalanmak için müracaat eden engellilerden istenilen bilgi ve belgeler nelerdir?

-Kendisi özürlü olanlar için;

-Çalıştığına dair işveren tarafından düzenlenen imzalı ve kaşeli dilekçe,nüfus cüzdanı fotokopisi,bir adet fotoğraf,varsa ilgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu (16/07/2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik)

-Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi özürlü olanlar için;

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak özürlü kişinin bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık karnesinin fotokopisi

5- Halen çalışmayan engellilerin vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı.

Ücretlerden kesilen gelir vergisi indirimi sözkonusu olduğundan ÇALIŞMAYAN ENGELLİLER VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURAMAZLAR.

6-Bağ-kurlu engellilerin vergi indiriminden faydalanması

Serbest meslek erbabı veya basit usül mükellefiyeti olmayanlar faydalanamaz.

7-Hastane tarafından düşük dereceli rapor verilmesi halinde başka hastaneye sevk yapılabilir mi?

Hastane tarafından verilen raporlar Başkanlığımıza gönderilmekte olup, Başkanlığımızca sözkonusu rapor yazı ekinde Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Çalışma gücü kayıp oranı ve derecesi Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir. Bakanlıkça tespit edilen işgücü kayıp oranı ve derecesi yazı ekinde çalışılan işyerine gönderilmektedir. Bu süreç tamamlanmadan yeniden hastaneye sevk yapılamaz.

8-Sakatlık derecesi ile ilgili itirazlar nereye yapılabilir?

Raporların incelenmesi ve derecelerinin belirlenmesi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca yapılmakta olup itirazların Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna yapılması gerekmektedir.

9-Araç almak ve ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen engelliler

Sakatlık indirimi ile ÖTV indiriminin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. ÖTV indiriminde kullanılmak üzere rapor almak isteyenlerin direkt olarak hastanelere başvurmaları gerekmektedir.

10- İşyerinin vergi indirimini uygulamaması halinde ne yapılmalıdır?

Bu konudaki şikayetler “İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü”ne veya 189 ALO MALİYE ihbar telefonuna yapılacaktır.

11- Vergi indirimi için müracaat sonucunun takibi

Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 AY sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı işyerine posta ile gönderilecektir.

12-Sakatlık indirimi hakkında detaylı bilgiyi nereden alınabilir?

Başkanlığımız internet ( www.ivdb.gov.tr) adresindeki “pratik bilgiler” bölümünden veya 0 212 514 20 00 / 1339-1340-1304-1338 no’lu telefon ile ilgililerden detaylı bilgi alınabilir.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben 2007 kasım ayından beri çalışıyorum ve hep vergi indiriminden yararlandımı biliyordum.. Muhasebecimle görüştümde zaten engelli olduğun için sende kesinti olmuyor dedi bende buna güvenerek vergi indiriminden yararlandımı düşünüyordum meğersem öyle değilmiş...

Asgarı ücreti devlet bize brüt veriyormus yani net olarak değil bizde bunu vergi indirimi sanıyormuşuz aslında değilmiş. Vergi indirimi için deftarlığa gidip başvurmak gerekiyormuş.. Ben bunu 2 bucuk sene sonra öğrendim , şimdi başvuru işlenmlerini yapıyorum....

Yine her zamanki gibi devletimizin sağlıklı bildirge yapmadığı için gereken hakkımızı arayamıyoruz.. Devlet iş yerlerini bu konuda bildirse iş yeride çalışan engellisini bildirirse bu tarz haksızlıklar gecikmeler vs olmaz..Çünkü bu indirim ileride emekli oldumuzda bizlere çok faydası olcakmış..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.


Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.


Giriş Yap