Sumeye

Kuran'da Müminlerin Özellikleri...

Bu konuda 2 ileti var

• Müminler ancak Allah'a kulluk ederler. O'ndan başka zihinlerinde ilahlaştırdıkları hiçbir varlık yoktur.

(Fatiha, 1-7; Nisa, 36)

• Allah'tan korkup-sakınırlar. Allah'ın yasakladığı veya rızasına aykırı olan bir şeyi yapmaktan çok çekinirler. (Al-i İmran, 102; Yasin, 11; Tegabün, 15-16; Zümer, 23)

• Yalnızca Allah'a güvenirler. (Bakara, 249; Tevbe, 25-26)

• Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. (Ahzab, 39)

• Allah'a şükrederler. Bu nedenle ekonomik yönden darlıkta ya da bollukta olmaları onlara herhangi bir üzüntü ya da böbürlenme vermez. (Bakara, 172; İsra, 3; İbrahim, 7)

• Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaktan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmazlar. Her gün daha şevkli ve heyecanlı biçimde hizmetlerini sürdürürler. (Hucurat, 15; Bakara Suresi, 4)

•Kuran'a kuvvetle bağlıdırlar.Tüm hareketlerini Kuran'a göre düzenlerler.Kuran'a göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler. (Araf,170; Maide,49; Bakara, 121)

•Sürekli Allah'ı anarlar. Allah'ın herşeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ın sonsuz kudretini hatırda tutarlar. (Al-i İmran,191; Rad, 28; Nur,37; Araf,205; Ankebut, 45)

• Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Ancak bu, insanlara karşı aciz görünmek ve ezik tavırlar sergilemek demek değildir.) (Bakara, 286; Araf,188)

• Herşeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Bu nedenle hiçbir olay karşısında telaşa kapılmaz, her zaman serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe,51; Teğabün,11; Yunus, 49; Hadid, 22)

• Ahirete yönelmişler, asıl hedef olarak ahireti belirlemişlerdir. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyada da cennet ortamının bir benzerini oluşturmaya çalışırlar. (Nisa, 74; Sad , 46; Araf, 31-32)

• Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide, 55-56; Mücadele, 22)

•Akıl sahibidirler. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. (Mümin,54;Zümer, 18)

• Tüm güçleriyle Allah adına inkarcılara, özellikle inkarcıların önde gelenlerine karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Hiç yılmadan ve gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal, 39; Hac, 78; Hucurat, 15; Tevbe, 12)

• Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. İnkar edenlerin haklarında söylediklerine, alay ve saldırılarına aldırmazlar, kınayıcıların kınamasından korkmazlar. (Maide, 54, 67; Araf, 2)

• Allah'ın dinini tebliğ etmek çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh, 5-9)

• Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl , 125; Tevbe, 128; Hud, 75)

•Öfkelerine kapılmazlar,hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Al-i İmran,134; Araf,199; Şura,40-43)

• Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan, 17-18; Tekvir, 19-21; Maide,12; Nahl, 120)

•Baskı ve zulüm görürler. (Şuara,49,167; Ankebut,24; Yasin,18; İbrahim,6; Neml,49,56; Hud, 91)

• Zorluklara katlanırlar. (Ankebut,2-3; Bakara,156,214;Al-i İmran,142,146,195; Ahzap, 48; Muhammed,31; Enam,34)

• Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. (Tevbe, 111; Al-i İmran, 156-158, 169-171, 173; Şuara, 49-50; Saffat, 97-99; Nisa,74)

• İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara, 14, 212)

• Allah'ın koruması altındadırlar. Aleyhlerinde kurulan tüm tuzaklar boşa çıkar. Allah, onları tüm iftira ve tuzaklara karşı koruyarak, onları üstün kılar. (Al-i İmran,110-111, 120; İbrahim, 46; Enfal, 30; Nahl, 26; Yusuf, 34; Hac, 38; Maide, 42, 105; Nisa, 141)

• İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa, 71, 102; Yusuf, 67)

• Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır, 6; Zuhruf , 62; Mümtehine, 1; Nisa , 101; Maide, 82)

• Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe, 83, 95, 123)

• İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab, 60-62; Haşr , 6; Tevbe, 14-15, 52)

• Birbirlerine danışarak (istişare ile) hareket ederler. (Şura , 38)

• İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf , 28; Tevbe, 55; Taha, 131)

• Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac, 41; Kasas, 79-80; Nahl , 123)

• İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara , 238; Enfal, 3; Müminun, 1-2)

• Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam Suresi, 116)

• Allah'a yakınlaşmak, örnek bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide Suresi, 35; Fatır Suresi, 32; Vakıa Suresi, 10-14; Furkan Suresi, 74)

• Şeytanın etkisine girmezler. (A'raf Suresi, 201; Hicr Suresi, 39-42; Nahl Suresi, 98-99)

• Atalarına körü körüne uymazlar. Kuran'a göre hareket ederler. (İbrahim Suresi, 10; Hud Suresi, 62, 109)

• İsraftan kaçınırlar. (Enam Suresi, 141; Furkan Suresi, 67)

• İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun Suresi, 5-6; Nur Suresi, 3, 26, 30; Bakara Suresi, 221; Maide Suresi, 5; Mümtehine Suresi, 10)

• Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara Suresi, 143; Nisa Suresi, 171)

• Fedakardırlar. (İnsan Suresi, 8; Al-i İmran Suresi, 92, 134; Tevbe Suresi, 92)

• Temizliğe dikkat ederler. (Bakara Suresi, 125, 168; Müddessir Suresi, 1-5)

• Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat Suresi, 12)

• Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa Suresi, 128)

• Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. (Bakara Suresi, 286; Al-i İmran Suresi, 16-17, 147, 193; Haşr Suresi, 10; Nuh Suresi, 28)

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.


Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.


Giriş Yap