yarali kalp

Özürlü Memur Alımı Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Bu konuda 2 ileti var

soru_mark.jpg

Milli savunmaya karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar işlenmemesi şartı da eklendi

Özürlülerin Devlet Memurluğu'na Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki yönetmelikte de yer alan ve engellilerin hangi şartlarda işe alınacağına dair olan maddeye, "Milli savunmaya karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" işlenmemesi şartı da eklendi.

- Özürlülerin Devlet Memurluğu'na Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki yönetmelikte de yer alan ve engellilerin hangi şartlarda işe alınacağına dair olan maddeye, "Milli savunmaya karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" işlenmemesi şartı da eklendi.2004 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile yapılacak yarışma sınavları hakkında yönetmeliğin 9 maddesinin (a) bendinde değişiklik yapıldı. Bir önceki maddede; "Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" şartıyla memuriyete alınan engeliler artık, Milli savunmaya karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlediğinde de işe alınmayacak.

-İLK DEFA İBARELERİ KALDIRILDI-

20 Ağustos 2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan "ilk defa" ibaresi ile 4'üncü ve 6'ncı maddelerinde yer alan "İlk defa" ibareleri madde metinlerinden çıkartıldı. Söz konu metinlerde ilk defa ibareleri, "İlk defa devlet memurluğuna atanacak memurlar" şeklinde yer alıyor.

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere şu ekleme yapıldı:

"c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,

"d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu"

-SINAVA İLİŞKİN DUYURULAR TİRAJI YÜKSEK GAZETEDE İLAN EDİLECEK-

Yeni yönetmelikte, sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığı'nca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede "kurumu", "adedi" ve "başvuru yeri ve tarihi" başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise "I- Eğitim Durumları İtibarıyla" başlığı altında "kurum adı", "sınıfı", "kadro unvanı ve istihdam yeri", "derecesi", "adedi", "kadın/erkek", "özür oranı" ve "diğer özel şartlar" bölümleri yer alacak şekilde, "II- Başvuru ve Sınav Yerleri" başlığı altında "kurum adı", "başvuru tarihi ve yeri" ve "sınav tarihi, yeri ve saati" bölümleri yer alacak şekilde, "III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler" ve "IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar" başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir" şeklinde değişiklik yapıldı.

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası da, "Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir" şeklinde değiştirild

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.


Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.


Giriş Yap