Sign in to follow this  
Followers 0
CanBy

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

1 post in this topic

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 3348

Kabul Tarihi : 9/4/1987

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/4/1987 Sayı : 19434

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Madde 13 � Haberleşme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

..............

l) (Ek: 16/6/2005-5369/9 md.) Düşük gelirliler ve özürlüler gibi sosyal açıdan korunması gereken kesimlerin evrensel hizmetten eşitlik, taraf gözetmeme ilkeleri temelinde ve karşılayabilecekleri fiyat seviyesinde yararlanabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0