İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık veya sakatlık nedeniyle hak edilen İş Göremezlik Gelirleri